Franšiza

Franšiza

Naša franšiza je koncept gde svaki detalj ima svoju svrhu. Svi predmeti i boje su bili pažljivo izabrani, testirani i ocenjeni. Baristocratia ubrzano raste i razvija brend koji je sada dostupan i vama.

Upitnik za Potencijalnog primaoca franšize

BARISTOCRATIA veliku pažnju posvećuje odabiru kandidata za sticanje prava na franšizu. Takođe, od izuzetnog je značaja da ste i Vi uvereni da je odabir franšiznog poslovanja pravi izbor za vas. U skladu sa tim pozivamo vas da ispunite sledeći upitnik.

Ljubazno Vas molimo da na sva pitanja odgovorite, koliko god je moguće realnije, kako bi doneli ispravnu, zajedničku poslovnu odluku.

Rezultat upitnika sam po sebi ne utiče na našu odluku o dodeljivanju prava na franšizu.

Svi podaci koje nam dostavljate na osnovu ispunjavanja ovog upitnika tretiraće se kao poverljive informacije i koristiti  samo u svrhu franšiznog odnosa. Davalac franšize će dobijene podatke čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i ostalim važećim zakonima.

Baristocratia | Kandidat za primaoca franšize
(office, računovodstveni software…)
(office, računovodstveni software…)
(office, računovodstveni software…)
Potpis: puno ime i prezime
Datum slanja prijave.